جستجو 
July-24-2014

 اعلانات داوطلبی

د افغانستان برشنا شرکت پیشنهادات (آفرها) سربستۀ اشخاص داوطلب واجد شرایط را جهت خریداری ضروریات د افغانستان برشنا شرکت، پذیرا می باشد.

[ادامه مطلب]

 سایت های مرتبط

 تعداد بازدید کننده گان

  خوش آمدید به شرکت برشنا

  د افغانستان برښنا شرکت

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

[ادامه مطلب]

  گزارش ها و اخبار

د افغانستان برشنا شرکت بخاطر نصب آخرین توربین بند برق کجکی با یک شرکت قرارداد نمود .

کابل، افغانستان- مسئولین د افغانستان برشنا شرکت امروز دوشنبه بخاطر نصب توربین نهایت ضروری بند برق کجکی با یک شرکت ساختمانی مقیم دوبی یک موافقتنامه را عقد نمود. ..[ادامه مطلب]

AFGHANISTAN ENERGY EXECUTIVES BENCHMARK PROGRESS WITH U.S.

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), Ministry of Economy, Ministry of Finance, Ministry of Energy and Water, and Ministry of Mines and Petroleum travelled to the U.S. The delegation held meetings with their counterparts to review U.S. best practices in power generation, transmission and distribution systems, electricity market operations, and regulation and finance. ..[ادامه مطلب]

CASA-1000 : راپور تمدید و تجارت برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی

پروژه تمدید برق و تجارت از آسیای میانه به آسیای جنوبی , این سند خلاصه ارزیابی محیط زیستیزیستی منطقوی (REA ) را برای پروژه تمدید برق CASA-1000 ارايه ميدارد، که به شکل یک سند جدا گانه ترتیب گردیده است، تا به لسانهای ملی ترجمه گردد و میان جوانب ذیدخل شریک گردد . ..[ادامه مطلب]

افتتاح دبل سرکت ولسوالی پغمان

د افغانستان برشنا شرکت به سلسلۀ فراهم نمودن خدمات بهتر و بیشتر برای هموطنان عزیز، این بار دبل سرکت ولسوالی پغمان را به طول 16 کیلومتر افتتاح و به بهره برداری سپرد. . ..[ادامه مطلب]

عقد قرار داد پروژه لین انتقال دبل سرکت 220 کیلوولت از سب ستیشن چمتله الی سب ستیشن ارغندی

قرار داد پروژه تمدید لین انتقال دبل سرکیت 220 کیلوولت از سب ستیشن چمتله به سب ستیشن جنوب غرب کابل (ارغندی) به روز 11 جوزای سال روان در مقر د افغانستان برشنا شرکت میان د افغانستان برشنا شرکت و کمپنی هندی KEC عقد گردید. ..[ادامه مطلب]

لین دبل سرکت به ظرفیت 20 میگاوات از سب ستیشن چمتله به دشت برچی انتقال یافت

د افغانستان برشنا شرکت به سلسلۀ توسعه شبکه های برق رسانی به خصوص در مناطقی که تا هنوز از انرژی برق به طور نسبی برخوردار بودند، لین دبل سرکت به طاقت 20 میگاوات را از سب ستیشن چمتله به طول 20 کلیومتربه منطقه دشت برچی افتتاح کرد..[ادامه مطلب]

عقد توافقنامه میان د افغانستان برشنا شرکت و بانک انکشاف آسیایی جهت اجرای پروژه های انرژی در قسط چهارم

امروز 28 حوت 1391 توافق نامه میان د افغانستان برشنا شرکت و بانک انکشاف آسیایی جهت اجرای پروژه های قسط چهارم به منظور توسعه سکتور انرژی برق افغانستان به امضا می رسد.[ادامه مطلب]

               

Copyright ©2011 DABS